ข้อตกลงการลงทะเบียนผู้ใช้ของ FOSTHA

1.ข้อกำหนด

(1) เว็บไซต์ของ FOSTHA (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้") ตกลงที่จะให้บริการต่างๆ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการนี้") ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตบนมือถือรวมถึงเว็บไซต์ FOSTHA และ Client และรูปแบบต่างๆ (รวมถึงรูปแบบใหม่ของการบริการในอนาคตของการพัฒนาเทคโนโลยี) เพื่อให้บริการต่างๆแก่คุณ

(2) ในการใช้บริการนี้คุณจะต้องอ่านและปฏิบัติตาม "ข้อตกลงการลงทะเบียนผู้ใช้ของ FOSTHA" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงนี้")

(3) คุณจะต้องอ่านอย่างละเอียดและเข้าใจข้อตกลงในข้อตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อยกเว้นหรือข้อ จำกัด ของ FOSTHA ของข้อยกเว้นเรื่องความรับผิดที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัด เกี่ยวกับสิทธิของคุณและการเลือกยอมรับอย่างชาญฉลาดหรือไม่ยอมรับข้อตกลงนี้

(4) ถ้าคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีโปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้กับผู้ปกครองตามกฎหมายและให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข้อห้ามการใช้ของผู้เยาว์

(5) คุณไม่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้เว้นแต่คุณจะได้อ่านและตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงทั้งหมดของข้อตกลงนี้

(6) ข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างคุณกับ FOSTHA

2. การยืนยันและการยอมรับข้อตกลงการลงทะเบียน

(1) เมื่อคุณกรอกข้อมูลเรียบร้อยอ่านและตกลงที่จะทำข้อตกลงฉบับนี้และทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมดตามพรอมต์การลงทะเบียนหน้าเว็บนี้ซึ่งหมายความว่าคุณได้อ่านอย่างละเอียดเข้าใจและได้รับเนื้อหาทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้และถึง ข้อตกลงกับ FOSTHA และกลายเป็นผู้ใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยในข้อตกลงนี้หรือข้อบัญญัติใด ๆ ของข้อคุณจะต้องหยุดกระบวนการลงทะเบียนทันทีเมื่อคุณอ่านข้อตกลงนี้ในกระบวนการนี้

(2) FOSTHA มีสิทธิ์แก้ไขข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้เมื่อจำเป็น เมื่อข้อตกลงใหม่ของข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์แทนข้อความเดิมของข้อตกลงโดยไม่แจ้งให้ทราบอีกคุณสามารถดูข้อตกลงในข้อตกลงนี้ได้ในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้หากข้อตกลงนี้มีการเปลี่ยนแปลง และคุณยังคงใช้บริการนี้ต่อไปเนื่องจากถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงที่แก้ไขแล้วคุณจะต้องหยุดใช้บริการนี้

3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

(1) คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็น (รวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ ฯลฯ ) ในขั้นตอนเมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ โปรดให้ข้อความนี้อัปเดตตามเวลาเพื่อให้ FOSTHA สามารถให้ความช่วยเหลือหรือบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณได้คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจำเป็นต้องรักษาความถูกต้องและมีประสิทธิภาพของข้อมูลที่คุณให้ไว้หากกฎหมายและข้อบังคับของประเทศมีกฎพิเศษ คุณต้องกรอกข้อมูลประจำตัวที่แท้จริงหากข้อมูลที่คุณกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องอาจไม่สามารถใช้บริการนี้หรือถูก จำกัด ในกระบวนการใช้

(2) FOSTHA มุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของ FOSTHA ยกเว้นการจัดทำข้อตกลงฉบับนี้โดยปราศจากความยินยอมของคุณ FOSTHA จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ บริษัท บริษัท หรือบุคคลใด ๆ นอกเหนือจากที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้และทำให้ผู้อื่นร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการตรวจสอบความรับผิดชอบเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณชนและสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเว็บไซต์นี้และตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้

(3) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ดียิ่งขึ้นคุณจะต้องทราบถึงหน้าที่การทำงานกฎระเบียบและการตั้งค่าต่างๆของบริการนี้โดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันคุณจะต้องกำหนดช่วงข้อมูลสาธารณะของข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสม

(4) คุณต้องเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่รู้ได้รับหรืออาจได้รับความเสียหายจากบริการนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผู้ใช้รายอื่นคุณจะต้องไม่เก็บรวบรวมคัดลอกเก็บเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ในทางอื่นไม่งั้นคุณจะต้องแบกรับผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนั้น

(5) ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเชื้อชาติศาสนาสุขภาพส่วนบุคคลและข้อมูลทางการแพทย์ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้องมากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ โปรดจดบันทึกเมื่อคุณใช้ บริการข้อมูลข่าวสารและเนื้อหา (เช่นภาพถ่ายและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมของคุณ) ที่คุณให้อัปโหลดและแจกจ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณคุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องเมื่อใดการใช้บริการของเว็บไซต์นี้และคุณจะต้องแบกรับผลที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์นี้

4. เนื้อหาบริการ

(1) เนื้อหาที่เป็นรูปธรรมของบริการนี้จัดทำโดย FOSTHA ตามสถานการณ์จริงเช่นเครื่องมือการเรียนการสอนเครื่องมือการเรียนรู้แหล่งข้อมูลออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร FOSTHA มีสิทธิที่จะปรับปรุงและเพิ่มหรือลดเนื้อหาบริการโดยไม่สม่ำเสมอตามความต้องการของบริการที่ตามมาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะอัพเดตและเพิ่มหรือลดเนื้อหาของบริการ

(2) ความเข้าใจและข้อตกลงของคุณ: FOSTHA มีสิทธิที่จะให้หรือส่งเสริม FOSTHA หรือสินค้าและบริการของบุคคลที่สามในระหว่างการให้บริการนี้และอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้และ โฆษณาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คุณตกลงกับ FOSTHA หรือบุคคลที่สามในการเผยแพร่โฆษณาเชิงพาณิชย์ทุกประเภทหรือข้อมูลทางธุรกิจประเภทอื่น ๆ ด้วยวิธีการต่างๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการวางโฆษณาในหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้) นอกจากนี้คุณยอมรับที่จะยอมรับ FOSTHA หรือบุคคลที่สาม เพื่อส่งการขายสินค้าหรือข้อมูลทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คุณทางอีเมลหรืออื่น ๆ

(3) นอกเหนือจากอุปกรณ์บริการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโทรศัพท์มือถือและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (เช่น เป็นค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่จ่ายเพื่อการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์มือถือสำหรับการใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้น) จะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

(4) ความเข้าใจของคุณเป็นข้อตกลง: FOSTHA หรือบุคคลที่สามสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณโดยใช้คุกกี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประสบการณ์และบริการของผู้ใช้ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับคุณและเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลบันทึกที่จะใช้ สำหรับการจดจำข้อมูลประจำตัวของคุณวิเคราะห์สถานการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ส่งโฆษณาที่คุณอาจสนใจหรือประเมินผลของบริการโฆษณา แต่ FOSTHA ไม่รับผิดชอบต่อคุกกี้ของบุคคลที่สาม แน่นอนคุณสามารถใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธหรือจัดการคุกกี้ได้ แต่โปรดทราบว่าถ้าคุณหยุดใช้คุกกี้คุณยังคงสามารถเข้าถึงหน้าเว็บส่วนใหญ่ของเว็บไซต์นี้ แต่คุณอาจไม่สามารถรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดได้ บริการที่คุณอาจใช้ไม่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันคุณจะได้รับโฆษณาจำนวนเท่ากัน แต่ความเกี่ยวข้องของโฆษณาเหล่านี้กับคุณจะลดลง

5. ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

(1) บริการนี้อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดเตรียมโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจมีข้อตกลงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลที่สามจัดหาให้คุณอาจอ่านอย่างรอบคอบและปฏิบัติตาม

(2) ความเข้าใจและข้อตกลงของคุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นบุคคลที่สามสามารถติดต่อและใช้ข้อมูลของคุณและเกี่ยวข้องกับข้อมูลการดำเนินงานในบริการของบุคคลที่สามเมื่อคุณใช้งาน

(3) หากคุณมีข้อพิพาทในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามโปรดติดต่อกับบุคคลที่สามโดยตรง FOSTHA ไม่รับผิดชอบใด ๆ แต่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นตามกฎหมาย

(4) หากคุณไม่ต้องการ FOSTHA นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามคุณสามารถเสนอการยื่นคำร้องขอ FOSTHA เพื่อหยุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ระบุในบริการเฉพาะโดย หมายถึงเคล็ดลับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้หรือตั้งค่าสิทธิ์และขอบเขตข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในการตั้งค่าฟังก์ชันของตัวเองมิฉะนั้นหมายความว่าคุณตกลงที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม

6. การจัดเก็บและการ จำกัด ข้อมูล

(1) FOSTHA ไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของคุณในการลบหรือจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริการนี้และคุณจะต้องสำรองข้อมูลสำคัญไว้นอกบริการของคุณเอง

(2) FOSTHA มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่ยาวที่สุดในบริการพื้นที่จัดเก็บและจัดสรรสูงสุดที่จัดสรรให้กับผู้ใช้รายเดียวบนเซิร์ฟเวอร์ตามสถานการณ์จริง คุณสามารถสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริการนี้ตามความต้องการของคุณได้

(3) หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยกเลิก FOSTHA สามารถลบข้อมูลที่ผ่านมาของคุณอย่างถาวรบนเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่บริการได้รับการยกเลิกหรือยกเลิก FOSTHA ไม่มีหน้าที่ต้องส่งคืนหรือเรียกคืนข้อมูลใด ๆ ให้กับคุณ

(4) เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการตัดสินว่าพฤติกรรมและข้อมูลของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับนโยบายของประเทศและข้อตกลงของข้อตกลงฉบับนี้และลบเนื้อหาที่สงสัยว่าผิดกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหากปัญหาเกิดขึ้น ร้ายแรงเว็บไซต์นี้สามารถยกเลิกบริการเครือข่ายให้กับคุณและตรวจสอบความรับผิดของคุณสำหรับการสูญเสียหรือผลกระทบที่เกิดจากการฝ่าฝืน

7. บัญชีผู้ใช้

(1) คุณยืนยันว่าคุณจะมีความสามารถในการประพฤติตนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของรัฐที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มสมัครและลงทะเบียนผู้ผลิตโดยใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่มีความสามารถที่กล่าวมาก่อนหน้านี้สำหรับการปฏิบัติทางแพ่ง กับพฤติกรรมของคุณคุณและผู้ปกครองของคุณจะต้องรับผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนั้นตามกฎหมาย

(2) เมื่อคุณกรอกข้อมูลแล้วอ่านและตกลงที่จะทำข้อตกลงฉบับนี้และทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมดตามพรอมต์ของหน้าลงทะเบียนคุณสามารถเข้าใช้หมายเลขบัญชีของเว็บไซต์นี้และกลายเป็นผู้ใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งอนุญาตเฉพาะผู้ใช้แต่ละรายเท่านั้น ใช้บัญชีเว็บไซต์หนึ่ง

(3) หากเราพบว่าชื่อบัญชีของคุณละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของประเทศหรือมีสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเว็บไซต์นี้จะสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณ

(4) การเป็นเจ้าของบัญชีของคุณจะถูกส่งกลับมายังเว็บไซต์นี้หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ผลิตที่มีสิทธิ์ในการใช้งาน หากคุณไม่ได้ใช้บัญชีของคุณเป็นเวลานานกว่า 90 วันเว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการกู้คืนลบและยุติการใช้งานบัญชีของคุณ

(5) คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่านและบัญชีคุณรับผิดชอบเต็มที่ต่อตัวคุณเช่นความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมทั้งหมดหากคุณใช้บัญชีนี้เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบใด ๆ หากคุณพบว่าบัญชีที่ได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาต arised ปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ที่คุณจะแก้ไขบัญชีและรหัสผ่านได้ทันทีและให้มัน properly.This เว็บไซต์ไม่ได้แบกความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการใช้บัญชีที่ผิดกฎหมายเพราะพฤติกรรมของแฮ็กเกอร์หรือความประมาทของ การดูแลผู้ใช้

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ขอให้คุณระบุบัญชีและรหัสผ่านเมื่อใดก็ได้ดังนั้นจึงขอแนะนำให้คุณต้องเก็บบัญชีและรหัสผ่านไว้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ล็อกเอาไว้ที่ การสิ้นสุดช่วงเวลาอินเทอร์เน็ตทุกครั้งและออกจากเว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องหากคุณใช้ความคิดริเริ่มในการรายงานความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลหรืออื่น ๆ ของคุณที่เกิดการโจมตีและการฉ้อฉล FOSTHA ไม่รับผิดชอบและคุณจะกู้คืน การละเมิดโดยวิธีพิจารณาคดีและการบริหาร

(7) บัญชีผู้ใช้ที่ผูกขาดสิทธิในการใช้งานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้สมัครครั้งแรกเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากปัญหาบัญชีคุณจะไม่ต้องจ่ายเงินโอนฟรีหรือแบ่งปันบัญชีในแบบส่วนตัว เว็บไซต์ของคุณมีสิทธิที่จะปิดสิทธิการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ทันทีอย่างไรก็ตามเว็บไซต์นี้จะตรวจสอบความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากการใช้บัญชีนี้โดยผิดกฎหมาย

(8) หากบัญชีของคุณสูญหายรหัสผ่านถูกลืมและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการใช้สิทธิคุณต้องปฏิบัติตามวิธีการร้องเรียนของเว็บไซต์นี้เพื่อเรียกดูหมายเลขบัญชีคุณสามารถสมัครเข้าเว็บไซต์นี้เพื่อเรียกค้นบัญชีของตนได้ บนพื้นฐานของข้อมูลการลงทะเบียนเบื้องต้นกลไกการกู้คืนบัญชีของเว็บไซต์นี้รับผิดชอบเฉพาะในการระบุว่าข้อมูลที่บัญชีการลงทะเบียนของคุณมีให้สอดคล้องกับข้อมูลบันทึกของระบบและไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ร้องเรียนเป็นผู้ใช้จริงหรือไม่ หมายเลขบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้โปรแกรมปลอมอื่น ๆ คุณรู้ว่าบัญชีและรหัสผ่านมีความรับผิดชอบต่อตัวคุณเองเว็บไซต์นี้ไม่ได้สัญญาว่าคุณจะสามารถเรียกค้นหมายเลขบัญชีผ่านทาง การร้องเรียนหลังจากบัญชีสูญหายหรือลืมรหัสผ่านคุณจะต้องระมัดระวังในการกรอกกล่องจดหมายที่ลงทะเบียนเริ่มต้นเป็นกล่องจดหมายที่กำหนดไว้เพื่อ con ยืนยันบัญชีที่มีการโต้แย้ง

8. การใช้กฎ

(1) คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถอัปโหลดเผยแพร่และเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายเช่นทำให้เกิดความมั่นคงแห่งชาติลามกอนาจารความรุนแรงความหวาดกลัวการละเมิดลิขสิทธิ์และข้อมูลที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ และจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเว็บไซต์นี้ในการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นเท็จอันตรายการบีบบังคับการละเมิดความเป็นส่วนตัว ล่วงละเมิดละเมิดใส่ร้ายหยาบคายหรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจทางศีลธรรมอื่น ๆ

(2) เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ที่จะหยุดการส่งข้อมูลใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้เนื่องจากละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงฉบับนี้หรือการละเมิดการด้อยค่าคุกคามสิทธิหรือหลักทรัพย์ของบุคคลใดหรือการกระทำของผู้อื่นในการปลอมแปลงตามเหตุผล และมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายที่เหมาะสมตามวิจารณญาณของตนเองสำหรับผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนข้อนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการลบผิดกฏหมายการละเมิดและการประพฤติมิชอบและอื่น ๆ ป้องกันไม่ให้ใช้บริการเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนและ เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและข้อบังคับและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

(3) เว็บไซต์นี้ไม่ได้รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาข้างต้นที่อธิบายไว้สำหรับเนื้อหาที่ส่งโดยบริการเว็บไซต์นี้คุณอาจสัมผัสกับเนื้อหาไม่เป็นที่พอใจไม่เหมาะสมหรือน่าขยะแขยงเมื่อคุณยอมรับบริการเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ (แต่ไม่มีข้อผูกมัด) ในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ให้บริการโดยเว็บไซต์นี้คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์นี้ ใช้เนื้อหาข้างต้นต้องเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

(4) เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณได้เผยแพร่ผ่านบริการเว็บไซต์นี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือนโยบายของเว็บไซต์นี้คุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความถูกต้องความถูกต้องตามกฎหมายความไม่เป็นอันตรายและความมีประสิทธิผลของเนื้อหาข้างต้นใด ๆ ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณเปิดเผยจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

(5) หากบุคคลที่สามละเมิดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของคุณที่ตกลงยินยอมให้ FOSTHA เป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องและได้รับค่าเสียหายจากการละเมิดของบุคคลที่สามทั้งหมด NT.THSTHA ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ หรือรับภาระผูกพันใด ๆ และจะไม่แจ้งให้คุณทราบอีกต่อไป

9. คำแถลงลิขสิทธิ์

(1) วิดีโอข้อความซอฟต์แวร์เสียงภาพวิดีโอแผนภูมิจดหมายและโฆษณาที่อยู่ในบริการของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและ / หรือทรัพย์สินอื่น ๆ FOSTHA มีสิทธิ์ทั้งหมดของเนื้อหาข้างต้น (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้อมูลข้างต้นไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่หรือเล่นโดยตรงหรือโดยอ้อมในสื่อใด ๆ เขียนใหม่หรือออกใหม่สำหรับการเล่นหรือ หรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าอื่นใดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลหรือข้อมูลข้างต้นส่วนหนึ่งส่วนใดที่สามารถเก็บเป็นข้อมูลส่วนตัวและไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้นเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าความไม่ถูกต้องข้อผิดพลาดขาดหายหรือ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลข้างต้นหรือในระหว่างการส่งหรือการส่งข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนข้อมูลข้างต้นเป็นความรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในรูปแบบใด ๆ

(2) สิทธิ์ของซอฟต์แวร์ใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะซอฟต์แวร์ที่มีรูปภาพภาพเคลื่อนไหววิดีโอเสียงเพลงข้อความและขั้นตอนเพิ่มเติมแนบเอกสารช่วย) ที่ใช้สำหรับการให้บริการแบบเว็บเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์คุณไม่สามารถย้อนกลับวิศวกรรมแยกชิ้นส่วนหรือถอดประกอบกับซอฟต์แวร์นี้หรือลองค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ด้วยวิธีอื่น ๆ

(3) คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาต้นฉบับของพื้นที่สาธารณะสำหรับคุณที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์นี้ผ่านทางบริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเครื่องมือการเรียนรู้เครื่องมือการสอนแหล่งข้อมูลออนไลน์การสื่อสารเพื่อสังคมสำหรับข้อมูลและบริการแอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ) และลิขสิทธิ์เป็นของคุณเอง แต่เนื้อหาและข้อมูลเหล่านี้อาจถูกแคชคัดลอกหรือจัดเก็บโดยผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้ควบคุมโดยเราหรือบันทึกโดยผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามในที่สาธารณะ โดเมนดังนั้นโปรดพิจารณาข้อมูลเนื้อหาที่อัปโหลดตีพิมพ์และสื่อสารผ่านบริการของเว็บไซต์นี้อย่างรอบคอบคุณตกลงที่จะ FOSTHA มีสิทธิตลอดไปฟรีไม่สามารถเพิกถอนได้โดยไม่ต้องผูกขาดและโอนสิทธิ์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะสิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับเช่นการแก้ไขการสืบพันธุ์การแจกจ่ายการจัดนิทรรศการการปรับตัวการรวบรวมการตีพิมพ์การแปล, การเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการแพร่ภาพกระจายเสียงประสิทธิภาพการสร้างใหม่และลิขสิทธิ์และ / หรือการนำเนื้อหาดังกล่าวไปรวมกับงานสื่อหรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง

10. ความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

(1) คุณยอมรับอย่างชัดเจนว่าความเสี่ยงในการใช้บริการเว็บไซต์นี้จะดำเนินการโดยตัวคุณเองอย่างเต็มที่ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใช้ในบริการเว็บไซต์นี้จะมีขึ้นเองด้วยเช่นกันเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อคุณ

(2) เว็บไซต์นี้ไม่รับประกันว่าบริการนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณและรักษาสิทธิในการแก้ไขและขัดจังหวะบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขัดจังหวะการให้บริการไม่จำเป็นต้อง เพื่อรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามไม่รับประกันความถูกต้องทันเวลาความปลอดภัยและความถูกต้องของบริการนี้

(3) เว็บไซต์นี้ไม่ได้รับประกันความถูกต้องและความครบถ้วนของลิงค์ภายนอกที่ตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ในเวลาเดียวกันเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าเว็บใด ๆ ที่ไม่ได้ควบคุมโดยเว็บไซต์นี้

(4) เป็นกำลังที่ไม่อาจต้านทานได้สำหรับการดำเนินงานตามปกติของเครือข่ายเนื่องจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์การแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์การยึดหรือการปิดระบบชั่วคราวเนื่องจากการควบคุมของรัฐบาลหรือเว็บไซต์นี้ไม่สามารถควบคุมการหยุดชะงักของบริการเครือข่ายหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ เว็บไซต์นี้ไม่ได้ รับผิดชอบใด ๆ แต่จะพยายามลดการสูญเสียและผลกระทบที่คุณได้พบ

(5) ความเข้าใจและข้อตกลงของคุณไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ในการจัดหาข้อบกพร่องด้านคุณภาพของบริการและความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการนี้

(6) บริการนี้มีเฉพาะแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์เท่านั้นคุณจะต้องตัดสินเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในช่วงที่คุณใช้บริการนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาความถูกต้องสมบูรณ์หรือความสมเหตุสมผลของเนื้อหาและความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เป็นที่รู้จักโดยผู้ใช้รายอื่นคุณเข้าใจและยืนยันว่าเว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการทั้งหมด .

(7) เนื้อหาที่คุณเผยแพร่ในกระบวนการของบริการนี้อาจถูกคัดลอกพิมพ์ใหม่แก้ไขหรือใช้โดยบุคคลที่สามและแยกออกจากความคาดหวังและการควบคุมของคุณ คุณต้องตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเต็มที่ เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์นี้

(8) โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินบัญชีบริการและรหัสผ่านนี้เมื่อใช้บริการมิฉะนั้นการสูญเสียจะเกิดขึ้นเอง

(9) เนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่น ๆ อยู่ระหว่างการรักษาอาจส่งผลต่อคุณในการให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูล

11. รูปแบบซอฟต์แวร์ของบริการนี้

(1) FOSTHA อาจได้รับการพัฒนาซอฟต์แวร์เวอร์ชันต่างๆสำหรับอุปกรณ์ขั้วต่างๆคุณควรเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งตามสถานการณ์จริง

(2) คุณสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ FOSTHA ได้โดยตรงและยังสามารถขอรับจากบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก FOSTHA หากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมติดตั้งเดียวกันโดยบุคคลที่สามของ FOSTHA ที่ได้รับอนุญาต FOSTHA ไม่สามารถรับรองได้ว่าซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ตามปกติและไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากตัวคุณ

(3) เพื่อที่จะปรับปรุงประสบการณ์และเนื้อหาของบริการเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการและความสอดคล้องของฟังก์ชั่นโดยจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ (UTCSTHA) จะมีการปรับปรุงซอฟท์แวร์แก้ไขเพิ่มเติม , การอัพเกรดเวอร์ชั่นเป็นต้น) หรือเปลี่ยนหรือ จำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคุณก่อนทำการอัพเดตซอฟต์แวร์

(4) ซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าไม่สามารถใช้งานได้หลังจากได้เผยแพร่เวอร์ชันล่าสุดแล้ว NTSTHA ไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่ามีให้บริการและบริการลูกค้าที่สอดคล้องกันโปรดตรวจสอบและดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดที่ เวลาใดก็ได้

12. อื่น ๆ

(1) ข้อตกลงในข้อตกลงฉบับนี้กำหนดพฤติกรรมต่างๆในระหว่างที่คุณใช้บริการนี้และจะแทนที่สัญญาใด ๆ ที่คุณลงนามกับเว็บไซต์นี้ก่อนหน้านี้พฤติกรรมพฤติกรรมอื่น ๆ ในเครือข่ายของข้อตกลงฉบับนี้และ FOSTHA เป็นข้อตกลงฉบับสมบูรณ์และคุณ จะรู้และปฏิบัติตาม

(2) ชื่อของข้อทั้งหมดของข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ่านเท่านั้นและไม่มีความหมายในทางปฏิบัติเลย ไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการตีความความหมายของข้อตกลงนี้

(3) บทบัญญัติของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในส่วนที่ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และข้อที่เหลือยังคงมีผลบังคับและมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย

(4) ข้อสังเกตพิเศษ: ผู้ลงทะเบียนที่ประสบความสำเร็จคือตัวแทนที่คุณได้อ่านและตกลงกับ "ข้อตกลงการลงทะเบียนผู้ใช้ของ FOSTHA"